Företaget  
   

Säkator och dess medarbetare är sedan över 10 år verksamma i säkerhetsbranschen, vi har under åren
levererat långt över 1000 olika säkerhetssystem till våra kunder, vi kan med glädje säga att många av
våra kunder är med oss ända sedan starten för över 10 år sedan.

Vår affärside är att sälja och installera larmsystem, vi är övertygade om att med modern teknik och hög
kompetens så kan vi hjälpa er till en bättre lösning.

Vi tror på att erbjuda våra kunder bra support och service, en personlig kontakt samt ett personligt ansvar
gentemot våra kunder, vi vill skapa en långsiktig relation med våra kunder och samarbetspartners.
En affär mellan oss innebär att vi tillsammans kommer fram till en lösning som passar ert företag bäst.
Kontakta oss så får vi visa hur vi kan minska ert svinn och därmed höja lönsamheten i er butik.

 

  • Teknik
  • Kompetens
  • Service


Är tre grundstenar som Säkator bygger sin verksamhet på.

Jag är personligen övertygad om att vi med vår specialisering på varularm kan ge er rätt system till rätt
pris, med perfekt funktion.

Med vänliga hälsningar:
Lennart Jonasson - Försäljningchef Säkator Sverige AB

 

   
  ©Säkator AB. Alla rättigheter reserverade.