Bibliotekslarm  
   

Em-Larm anpassad för Bibliotek

 

dialoc quadra

VARULARM - BIBLIOTEK

Quadra 1100/PL
använder det senaste inom EM-Larm med Digital Signal Processing
(DSP). En unik integration gör att Quadra fungerar utmärkt även i svåra
miljöer där tidigare/äldre varularm inte kan fungera utan störningar.

Quadra 1100/PL system detekterar en liten integrerad ”prislapp” det
gör att ni kan märka små stöldbegärliga varor som parfym, kosmetika,
bilbliotek kan med fördel använda sig av denna eleganta glasantenn
.

Ett standarsystem består av 2-3 antenner men det går utmärkt att
installera flera när ni behöver skydda en bred entré.

Quadra 1100/PL systemet har ett stort utbud av olika larmetiketter och
kan installeras med ett maximum om 1 meter mellan antennerna.

Etiketterna tas inte bort utan Deaktiveras vid utlåningsdisken eller vid
kassan.

Quadra 1100/PL har utvecklats för att ha en modern och tilltalande
design och den är konstruerad av plexiglas, detta gör att Quadra
1100/Pl är det rätta systemet när man vill att antenndesignen inte skall
märkas utan enbart smälta in i omgivningen.

Quadra 1100/PL systemet är designat för att tillfredställa dagens krav
på design och funktion.

 

Dialoc Larmantenn
Ladda ned Dialoc larmantenn

 

   
  ©Säkator AB. Alla rättigheter reserverade.